Vi lever i en tredimensjonal verden. Å involvere alle tre plan i treningen er derfor avgjørende for å takle utfordringene som hverdagen byr på, prestere optimalt og samtidig holde seg skadefri.

I bevegelseslære skiller vi mellom tre bevegelses plan: Ren fremover og bakover bevegelse, ren sideveis bevegelse, og ren rotasjonsbevegelse. Alle andre bevegelser er en kombinasjon av bevegelse i disse tre plan.

Bevegelse

Bildeforklaring: Bevegelse i Sagittal plan: Ren fremover og bakover bevegelse. Bevegelse i Frontal plan: Ren sideveis bevegelse. Bevegelse i Transversal plan: Ren rotasjonsbevegelse.

Fra et funksjonelt perspektiv er det viktig å forstå at vi så å si aldri beveger oss i ett plan av gangen. Noe så «enkelt» som vanlig gange krever bevegelser i alle tre plan. Med andre ord: kroppen vår er designet til å bevege seg i alle tre plan, og den ønsker det for å bevege seg så effektivt som mulig. Det beviser den ved å se på funksjonen til musklene våre der de fleste muskler i kroppen vår forlenges og trekkes sammen i alle bevegelsesretninger. Det er derfor viktig å ta hensyn til dette når vi skal trene for optimal funksjon.

Prinsippet om spesifisitet, er etter min mening det viktigste treningsprinsippet. «Det du gjør blir du god på». Følgelig da også, «det du vil bli god på må du gjøre». Ønsker vi en kropp som skal takle alle daglige utfordringer uten smerte, øke prestasjonsnivået vårt i ulike idretter og samtidig holde oss skadefri må vi se og forstå hvilke bevegelser som kreves og trene på dette.

Eksempel på tredimensjonal trening

Les mer om personlig trener Eirik ved Driv Trening AS og hans bevegelsesteam.