Kroppen vår er et system hvor alt henger sammen. Bevegelse i et ledd vil påvirke bevegelse i et annet ledd. Vi kan si at leddene i kroppen vår er gjensidig avhengige av hverandre.

skjellett

Kroppen vår er et system hvor alle knokler er forbundet sammen av ledd.

Vi vet at et ledd er forbindelsen mellom to knokler. Det betyr altså at to knokler som er knyttet sammen av et ledd påvirker hverandre. Kroppen vår er bygget opp som en serie av knokler og ledd. Vil det ikke da bety at alle knokler og ledd i kroppen påvirker hverandre? Jo, i stående posisjon. Når foten din beveger, vil det påvirke leggbenet, som igjen vil påvirke lårbenet, som igjen vil påvirke hoftebenet, som igjen vil påvirke ryggen osv. Det skjer en kjedereaksjon. Med andre ord, det som skjer i foten din påvirker det som skjer i skulderen din. Hvorfor er dette viktig? Vi ønsker å fungere så optimalt som mulig når vi beveger oss. Hvis ankelleddet ditt har en bevegelseshemning og du er i en situasjon som krever bevegelse fra hele kroppen, for eksempel vanlig gange, vil da kroppen din kompensere for mangelen på bevegelse i ankelleddet. Dette kan føre til usymmetrisk og urytmiske bevegelser andre steder i kroppen som da må jobbe mer og hardere for å gjøre opp for mangelen av ankelbevegelse. Videre kan dette før til unødvendig energitap og/eller smerter andre steder i kroppen.

På bakgrunn av dette er øvelser som involverer hele kroppen og tre plan viktig å ha med i treningen din for å lære alle knokler og ledd å samarbeide.

Videoen viser en øvelse som involverer alle tre plan

Les mer om personlig trener og bevegelsesspesialist Eirik Andreassen og Driv Bevegelse