Å skape en arbeidsplass full av driv - bedriftstrening

Bedriftstrening i Frognerparken

Bedriftstrening har kommet for å bli. Mira Cranner, eier og personlig trener hos Driv Trening AS deler gjennom dette «intervjuet» med kollega Øystein Rodem erfaringer rundt hvordan en bedrift skal lykkes med sine helsefremmende tiltak.

Tilrettelagt trening på jobben har gått fra å være en trend til å bli et konkurransefortrinn de fleste mellomstore og store bedrifter har hatt i flere år.  Fler og fler arbeidsgivere kan skryte av støtte til treningsmedlemskap, eget treningssenter eller tilrettelagte fellestreninger. I mange yrker forventes det etter hvert at det er godt tilrettelagt for trening på jobben.

Så: Hva er det som skal til for at trening på jobb skal bli en suksess bedriften kan dra nytte av?

På Driv Trening har de jobbet med å tilrettelegge for trening i bedrift i mange år. Øystein Rodem har mer enn 10 års erfaring med å skape driv og treningsbegeistring rundt om i store, mellomstore og små bedrifter. Han skrev også bacheloroppgave ved Norges Idrettshøgskole om hva som skal til for at ledere skal lykkes med å stimulere til helsefremmende atferd i sin bedrift.

Hvordan lykkes med helsefremmende tilltak?

”Forankring i ledelsen, lavterskel og kontinuitet er nøkkelkriterier for å få bedriftstreningen til å bli en suksess”, sier Øystein Rodem når jeg spør ham om hva som skal til for at bedriftstreningen skal være en suksess.

Han er opptatt av at treningen skal være noe som blir støttet opp under i både strategi og ledelse på alle nivåer. ”Uttrykker ledelsen tydelighet rundt at det å ta vare på de ansatte er viktig for de og at det å ta vare på seg selv gjennom trening er noe bedriften støtter fullt og helt; Da skapes en kultur der energi og begeistring får råde”.

Dropp sponsing av medlemsskap

Det å sponse treningsmedlemskap på et treningssenter er vel og bra. Imidlertid viser det seg at de som benytter seg av dette tilbudet stort sett er de som likevel ville ha trent. ”Det er når bedriften klarer å skape positiv påvirkning på de som ikke trener, man virkelig kan begynne å snakke om gevinst for bedriften!”

Han har tro på at det er fellestreninger, trening mot felles mål, registrering av trening, eventer og fellesturer som er tingen. ”Klarer man å skape en kultur der kollegaene motiverer hverandre, kan man dra i gang også de som ikke ellers ville trent”. ”Videre er det helt avgjørende at treningen ikke er for tøff for den gemene hop”, poengterer han. ”Trenerne vi sender ut i bedrift er personlige trenere på fulltid. De er vant til å tilrettelegge treningen den enkelte, og har kompetanse til å tilpasse øktene så både de som trener en del og de som ikke har erfaring med trening i det hele tatt, føler mestring og får god effekt.»

Øk produktivteten

Øystein er videre opptatt av å skape merverdi av de tiltakene bedriften setter i gang med. ”At man får bedre helse av å være i bevegelse er etter hvert en godt etablert sannhet”. Øystein mener imidlertid bedriftene han trener kan glede seg over mer enn friskere ansatte. ”Trening kan påvirke så mye mer enn sykefravær og sykenærvær!” Poengterer Øystein entusiastisk. ”Flere og flere ser at det å bygge et fellesskap rundt treningen, og å skape mestring og treningsglede sammen med kollegaene sine, får bedriften til å blomstre. Ved å trene sammen kan man skape et godt arbeidsmiljø med en sterk samlet kultur, som bedriften vil oppleve langvarig gode effekter av også utover redusert sykefravær. Vi vil bidra til å skape en arbeidsplass der folk har lyst til å være og trives; Det gir resultater på bunnlinja!”.

 

Myk opp i stive relasjoner; Tren sammen!

Han mener bestemt fellestreninger kan være et avgjørende ledd i å skape økt positivitet og arbeidsglede på jobb. ”Å se sjefen i treningstøy for første gang, kanskje slite sammen med ham om noen tøffe øvelser, det skaper en helt annen arena for å bli kjent enn en middag med jobben. Det er fellesskap man kan bygge videre på!” Øystein smiler entusiastisk. Det er ingen tvil om at han brenner for å få folk opp og ut!

Drivhilsen