Høstjakta er en konsept der personlig trenere i Driv Trening bidrar med inspirasjon og kompetanse til alle elever og lærere ved barneskolen. Først er det en økt hvor alle gymlærere ved skolen går gjennom øvelser og leker designet av Driv Trening som skal gi et friskt pust til alle og skape variasjon til det tradisjonelle opplegget.

Vi lager ukestema med øvelser og leker med ulikt fokus. I tillegg til dette holder vi en gymtime i hver klasse iløpet av perioden på en måned.

Vår opplevelse er at det er masse dyktige gym / kroppsøvingslærere der ute som gjør en strålende jobb. Men vi har alle godt av inspirasjon og påfyll rundt øvelser og leker som bringer frem mestring, økt deltakelse og begeistring hos barna.

Den motoriske gullalder

Som olympiatoppen beskriver i artikkelen «Bruk utviklingstrappa»

«I denne alderen begynner barn å tenke uavhengig av motoriske handlinger og synsinntrykk. Barnet tenker konkret og forstår etter hvert hva som er årsak og virkning av egne handlinger. Det skjer en jeg-utvikling for å finne sin plass i forhold til andre. Barnet har et sterkt behov for å mestre og få til. De motoriske ferdighetene bør automatiseres slik at det frigjøres hjernekapasitet til de kognitive utfordringene. Gode motoriske ferdigheter har også stor betydning for selvfølelsen.»

Begynn tidlig!

En rekke studier og praktiske erfaringer peker på at det å starte tidlig med aktivitet og lek danner utgangspunktet for vår motorikk, fysikk og vaner i voksen alder. Skal barna bli glade i aktivtet, må de mestre lek og aktivitet. Å legge til rette for mestring er en kunst og ikke minst en profesjon som er ekstremt viktig for samfunnet vårt når vi vet hvor store kostnader som er knyttet til inaktivitet.

Ønsker du mer kontakt med oss for tilsvarende opplegg, personlig trening, bedriftstrening eller fysioterapi?

Ikke nøl!

Drivhilsen