Norge surfer på en skikkelig løpebølge om dagen, det setter vi i Driv Trening stor pris på! Engasjerte som vi er i folkehelse og trening, er løp som Bygdøymila en god indikator på at helse og trening prioriteres og verdsettes. Så gjelder det bare å dyrke denne positive trenden på en riktig måte. Med de rette verdiene, kan vi både oppretteholde og forsterke den sunne og gode tilnærmingen til aktivitet og trening.

Nøkkelen til suksess

Sett fra et folkehelseperspektiv er det fortsatt slik at under 40 % av oss finner nok glede og mestring i aktivitet til at vi følger minimumsanbefalingene fra Helsedirektoratet. Så hva skal til for at flere finner denne gleden som har så mange positive ringvirkninger for oss som enkeltindivider og samfunnet som helhet?

Vi tror det i stor grad handler om å tilrettelegge for mestringsopplevelser i ung alder, og videreføre dette gjennom:

  • En inkluderende tilnærming til aktivitet og konkurranse.
  • Løfte frem opplevelsen av å gjennomføre, uansett utgangspunkt.

Selfiveggens makt

I våre øyne er Bygdøymila en meget god ambassadør for folkehelse og tilrettelegger for treningsglede. Årets utgave bød på «Minimila» (400 m for de aller minste), 3, 6 og 10 km. I løypa ble deltakerne møtt av folkedansere og musikkorps. I mål ventet det premier til alle som fullførte og ikke minst over 2000 hjemmebakte boller. Summen av dette og svært så positive funksjonærer skapte en særdeles positiv atmosfære det var umulig å ikke legge merke til fra speakerbua. Nytt av året var også en helt egen selfivegg. Basert på all trafikken rundt denne veggen er jeg overbevist om at også denne bidro til å fremheve gjennomføringsglede. Nettopp denne gjennomføringsgleden er etter vår mening det som skal til for at flere og flere fra ung alder kan oppleve glede og mestring med aktivitet, noe som har enorm verdi både for oss som enkeltindivider og som et velfungerende samfunn.

Takk for all positiv energi og begeistring! Legger ved noen blinkskudd tatt av Bygdøymilas egne eminente fotografer:)

Drivhilsen fra speakern🙂

Bygdøymila 2016 – duften av nybakt bredde

Bygdøymila 2016 – duften av nybakt bredde

Bygdøymila 2016 – duften av nybakt bredde

Bygdøymila 2016 – duften av nybakt bredde

Bygdøymila 2016 – duften av nybakt bredde

Bygdøymila 2016 – duften av nybakt bredde