Steffen Nerbråten Jevne er personlig trener på Driv Trening og har sammen Jørgen Børve forsket på effekten av muskulær utholdenhetstrening mot standard intervalltrening.

Stakerevolusjonen

Det økende fokuset på staking i langrenn har medført en endring i de fysiske kravene til fysisk prestasjon, og det kan tenkes at mange har mye å hente på økt mengde stakespesifikk trening av overkropp. Med dette menes ikke styrketrening for å gjøre en sterkere, men trening som gjør en mere utholdende.

Miksen av intervaller og muskulær utholdenhet

For å undersøke dette ble 22 godt trente langrennsløpere rekruttert, og delt inn i to grupper. Begge gjennomførte vanlig langrennstrening over seks uker, men intervalltreningen ble differensiert mellom de to gruppene. To ganger i uken løp den ene gruppen én økt på 6*4 min og én på 4*6 min varighet. Den andre gruppen gjennomførte også to intervalløkter, men her 4*3 min og 2*6 min varighet. I tillegg gjennomførte denne gruppen 4*30 repetisjoner i et stakeapparat for overkroppen etter siste intervalldrag.

Resultatet av studien

Da Resultatene ble kontrollert mot hverandre, viste funnene at gruppen som løp færre intervaller, men supplerte med trening av overkropp forbedret staking mere enn de som kun hadde gjennomført intervalltrening.

Drivhilsen:)