Schneider-Electric og Driv Trening inngår en avtale om regelmessig aktivitet og trening frem til sommeren. Med ukentlig trening ønsker ledelsen å legge tilrette for å ivareta de ansattes helse.
«Strong belief in people» er en del av verdisettet som skal legge til rette for bedriftskulturen i Schneider-Electric. Da er det helt naturlig å gjøre helsefremmende tiltak som vil løfte medarbeidernes helse og samhold til nye høyder.

Med tydelig ledelsesforankring og Drivs kompetanse og begeistring ser vi frem til en sprek vår med fellestreninger og helsefokus. Vi gleder oss!

Sprek hilsen,
Drivgjengen