Å sette seg gode og realistiske målsettinger er viktig når man skal utarbeide treningsplaner og holde motivasjonen oppe over tid. Hvilke faktorer er viktig å ta med i betraktningen når vi skal sette oss et mål?

SMART målsetning

Sommerferien er over for denne gang, og de fleste er nå tilbake i den normale hverdagen med jobb eller studier. Høsten markerer en ny start, og er et godt tidspunkt for å komme inn i gode treningsrutiner igjen. Å sette seg et klart treningsmål for den kommende perioden kan være veldig motiverende, og virke positivt inn på evnen til å faktisk gjennomføre den planlagte treningen. En kjent modell for å utarbeide målsetninger er SMART – modellen. Hver bokstav i ordet står for en egenskap eller et kjennetegn målet må ha for å fungere som en drivkraft i hverdagen. I tillegg til et overordnet mål som ligger et stykke inn i fremtiden, er det hensiktsmessig å sette seg noen mindre delmål på veien. Slik kan en gjøre det lettere å holde fokus på hver enkelt treningsøkt, og bidra til at veien til hovedmålet føles kortere.

S – Spesifikt

  • Spesifikt betyr at målet er konkret, detaljert og klart definert. Det er viktig å gjøre prestasjonsmålene så konkrete som overhodet mulig, for eksempel å løpe Oslos bratteste på under 20 minutter, eller gjennomføre 2 styrkeøkter per uke. Jo mer spesifikt målet ditt er, jo lettere vil det være å legge en god plan for hvordan du skal oppnå det.

M – Målbart

  • En målsetning bør være målbar, gjerne noe som kan testes i en eller annen form. For eksempel løpe raskere på et testløp, greie flere pull-ups etc. Gjennomfør testen, og sett deg et konkret mål for neste test. Deretter legger du inn en god treningsperiode, før du gjennomfører en retest. Jevnlig testing vil gi deg svar på hvordan du responderer på treningen, og om du oppnår ønsket fremgang og resultater.

A – Ambisiøst

  • Målet du setter deg, må ikke blir for lett å oppnå. Det skal være noe du må strekke deg etter, noe attraktivt. Målsetningen skal gi deg sommerfugler i magen, og trigge deg til å legge ned det treningsarbeidet som kreves For lett målsetning vil ofte virke mot sin hensikt, og heller føre til at lavere grad av motivasjon.

R – Realistisk

  • Selv om målet skal være attraktivt, må det likevel være oppnåelig og realistisk for deg å oppnå målet. Slet du med å komme topp 50 i norgescupen denne vinteren, er det kanskje ikke så lurt å ha seier som mål allerede neste sesong. Om målsetningen er for ambisiøs, vil du stange hodet i veggen uansett hvor hardt du prøver. Ingenting er mer demotiverende enn å ikke nå de målene man har satt seg. Målet skal utfordre deg, men ikke utkonkurrere deg!

T – Tidsbestemt

  • Ved at du setter en deadline for når du skal nå målet, gjør du målsetningen mer levende. Et eksempel kan være 30 sekunders forbedring innen 3 måneder på en løpetest, eller 10 pullups innen 1.november. Et tidsbestemt mål bidrar ofte til bedre fremdrift og kontinuitet i treningen, samt økt motivasjon.

Når målet er nådd

Sett deg ned, og kjenn ekstra godt på følelsen du nå har i kroppen. Det er lite som slår følelsen av å mestre, overvinne utfordringer og oppnå resultater. Visualiser deg selv i denne situasjonen neste gang motivasjonen skranter og det føles tungt å komme seg ut på trening. For hver gjennomførte treningsøkt kommer du et lite skritt nærmere målet.