Belastning er helt nødvendig for at treningen du gjennomfører skal ha en prestasjonsfremmende effekt. Skal du klare å tilpasse deg treningsbelastningen du utsetter kroppen for, og dermed oppnå optimalt treningsutbytte, er tilstrekkelig restitusjon essensielt. Kroppen må få tid til å gjenopprette forstyrrelsene forårsaket av den fysiske belastningen, slik at den igjen er i stand til å takle stadig større belastning. Konsekvensen av for lite og/ eller feil restitusjon i forhold til belastning, kan på sikt føre til overtrening, belastningsskader og sykdom.

Restitusjonstiden er individuell og avhenger av flere ulike faktorer som øktens intensitet og varighet, trenings- og helsetilstand (både fysisk og mentalt), alder, samt hvilke vevstyper og organer som er belastet. I tillegg til disse faktorene vil restitusjonstiden være helt avhengig av hvilke restitusjonstiltak som blir gjort i etterkant, eller underveis i økten. Gode restitusjonstiltak vil med andre ord kunne bidra til å forkorte restitusjonstiden, men henger samtidig tett sammen med tiltakets kvalitet samt på hvilket tidspunkt tiltaket settes i gang. Det mest optimale vil være å ha gode restitusjonsfremmende tiltak gjennom hele restitusjonsfasen som figuren under illustrerer.

Figur 1 – effekten av gode restitusjonstiltak på restitusjonstid:

Massasje som restitusjonstiltak

Det er som nevnt mange ulike faktorer som spiller inn på restitusjonstiden til den enkelte, men det viktigste du selv kan gjøre for å redusere restitusjonstiden er å legge til rette for at restitusjonsprosessene kan starte så tidlig som mulig i etterkant av økten.

Her er eksempler på gode restitusjonstiltak:

  • Gjenopprett kroppens væskebalanse
  • Ta til deg næringsrik mat med karbohydrater og proteiner
  • Sett av litt tid til nedtrapping på slutten av en økt

I tillegg til disse tiltakene kan man også gjennomføre andre fysikalske tiltak som kan innvirke positivt på restitusjonen. Her blir blant annet massasjeterapi trukket frem som et godt restitusjonsfremmende tiltak. Dette er en behandlingsform som kan ha gunstig effekt på restitusjon i form av at den manuelle kontakten kan fremme fysiologiske, nevrologiske og/eller psykologiske responser, som igjen innvirker positivt på smerteopplevelsen. Man ser derfor ofte en akutt reduksjon i muskelsmerter og spenninger i den belastede muskulaturen hos de som velger massasjeterapi som restitusjonstiltak. I tillegg til smerteopplevelsen, ser man også at massasje har spesielt god effekt på opplevelsen av muskeltretthet, sammenlignet med å holde seg helt i ro etter endt treningsbelastning.

Oppsummert

Det er balansen mellom systematisk trening og god restitusjon som gjør at du klarer å heve ditt prestasjonsnivå over tid. Gode restitusjonstiltak vil legge til rette for at du får mest mulig igjen for innsatsen du legger igjen i treningen din. Du vil hente deg raskest mulig inn etter økten og være bedre rustet til å tåle større belastning neste økt.

Kilder

https://www.journalofphysiotherapy.com/article/S1836-9553(16)00018-7/pdf

Gjerset, A., Nilsson, A., Helge, J.W. & Enoksen, E., m.fl. (2015). Idrettens treningslœre. Oslo: Gyldendal undervisning

https://www.olympiatoppen.no/fagstoff/ernaring/restitusjon/media3335.media