Fysioterapi og hodeplager

Av de over 300 årsaker til hodeplager, er de fleste diagnostisert som spenningshodepine, migrene og nakkehodepine. Dette er de vanligste årsakene til hodepine, og de kan også forekomme samtidig.

Hva er en Nakkehodepine?

Nakkehodepine er en sekundær hodepinelidelse. Med andre ord er denne hodepinetypen forårsaket av et nakkeproblem.

Hva er symptomene på nakkehodepine

 • Utstrålende smerter fra baksiden til forsiden av hodet.
 • Hodepinen bli provosert av nakkebevegelser, en vedvarende holdning som å sove på magen eller med hodet vendt til siden.
 • Hodepinen er som regel ensidig og konstant.
 • Hodepinesmertene kan lette når du masserer eller trykker ved bunnen av skallen.

Fysioterapi ved nakkehodepine

Din fysio vil gjennom en screening av symptomer og muskulatur i nakke / skuldre kunne hjelpe deg med manuell behandling og/eller øvelser som vil redusere plagene.

Hva er migrene?

Migrene er en kronisk nevrologisk lidelse preget av episodiske anfall av hodesmerter og tilhørende symptomer. Hodepinen er alltid ensidig, men kan veksle mellom side for hvert anfall. Smerten er ofte beskrevet som bankende og er av moderat til høy intensitet. Smerten vil føre til unngåelse av normale aktiviteter.

Hva er symptomene på migrene?

 • Hodepineanfall som varer fire til 72 timer
 • Ensidig hodepine, som kan skifte side innenfor og mellom anfall.
 • Pulserende eller bankende hodepine.
 • Moderat til høy intensitet, noe som begrenser daglige aktiviteter.
 • Forverres av fysisk aktivitet.
 • Følsomhet for lys eller lyd.
 • Kvalme og eller oppkast. Utvikling av synsforstyrrelser. Dette kommer som regel før migrene starter, og varer vanligvis i ca 60 minutter.

Hva er en spenningshodepine?

Spenningshodepine er den vanligste formen for primær hodepine. Denne formen for hodepine oppstår regelmessig hos 80% av befolkningen. Symptomene er ikke så alvorlig som ved migrene, men spenningshodepine betraktes som et problem hvis den blir hyppige eller kronisk.

Hva er symptomene på en spenningshodepine?

 • Verkende hodesmerter
 • Følelse av tetthet eller trykk over pannen, på sidene og baksiden av hodet
 • Ømhet på hodebunnen, nakke og skulder muskler

Fysioterapi ved spenningshodepine

Din fysio vil gjennom en screening av symptomer og muskulatur i nakke / skuldre kunne hjelpe deg med manuell behandling og/eller øvelser som vil redusere plagene dine.