Bevegelsesanalyse

En bevegelsesanalyse er en kartlegging av ditt bevegelsesmønster og hjelper oss med å identifisere potensielle asymmetrier i kroppen. Her tester vi kroppens mobilitet, stabilitet og styrke. Dette analyseres i sammenheng med aktivitetene som er relevante for deg, som f.eks. gange, løp, langrenn, golf, osv.

Funnene fra bevegelsesanalysen bruker vi til å utforme individuell og effektiv rehabilitering og treningsprogram med målbare resultater.

Relatert innhold