Begrensninger i mobilitet/bevegelsesmønster kan være direkte årsak til smerte eller mangel på prestasjon.
Vi bruker 1080MAP – en funksjonell mobilitets screen for å avdekke utfordringer i ditt bevegelsesmønster. Våre bevegelsesspesialister vet nøyaktig hva som skal leses ut av resultatene og hvordan forbedre eventuelle mangler.