Rebekka Solberg er utdannet fysioterapeut og har videreutdanning som personlig trener ved Norges Idrettshøgskole. Hun har alltid hatt en stor interesse for trening og helse, og har bakgrunn fra fotball på høyere nivå. Rebekka har hovedsakelig jobbet med rehabilitering etter endt studie, samt jobbet som personlig trener med et helsefremmende fokus. Hun er opptatt av at din trening skal være helhetlig, prestasjonsfremmende og funksjonell, samt at hun ønsker å fremme treningsglede hos sine kunder og skape mestringsfølelse.